"1979'DEN BERİ, DESEN VE KALİTEYE ÖNEM VERENLER İÇİN..."

ENGİN YORGAN EVİ BLOG

ENGİN YORGAN EVİ BLOG

ZIMPARALAMA

Özellikle bazı pamuklu kumaşları havlandırmak ve yumuşak bir tutum vermek için, üzerine zımpara tozu yapıştırılmış ya da şerit halinde zımpara sarılmış hızla dönen bir şilindir üzerinden geçirme işlemi.

ENGİN YORGAN EVİ BLOG

YORGAN

Yorgan, genel olarak yünden ya da pamuktan yapılmış olan ve içerik itibariyle, yorgan gibi bir gece örtüsü olan battaniyeden daha kabarık ve yalıtıcıdır. Bu nedenle kış aylarında daha fazla rağbet görür.

Yorganın yapımında önce yün ya da pamuklar vurularak titretilen yay kirişi yardımıyla havalandırılır, daha yumuşak, içinde daha çok hava tutan bir kıvama getirilir. Sonra bir kılıfın içine, ince çomakla dövülerek (daha çok çomağın yarattığı rüzgar sayesinde) eşit yaygınlıkta yerleştirilir.

Yorganın içindeki yün ya da pamuk elyaflarının zamanla toplanmaması, bir kenarda birikmemesi için tüm yorgan yüzeyine yayılacak şekilde dekoratif motifler oluşturan yüzlerce binlerce dikiş atılır. Üst yüzey ipek ya da başka parlak kumaşlardan yapılabilir, nakış ve boncuklarla da süslenebilir. Kullanıma hazır hale getirilmesi, alt yüzü ve kenarlarını kaplayan çarşafın çıt çıt, ya da düğmelerle tutturulması, ya da daha iyisi yıkanması gerektiğinde kolay sökülüp yeniden dikilecek şekilde yorgan iğnesi ve pamuk ipliğiyle dikilmesiyle tamamlanır.

ENGİN YORGAN EVİ BLOG

VİSKOZ

Viskoz ipeği, viskoz rayonu, odun ipeği, ot ipeği de denir. Önemli bir rejenere selüloz elyaf. Pamuğa benzemesi, ucuz ve sağlam oluşu, fiziksel yapısının büyük değişimler göstermesi nedeniyle tekstil endüstrisinde geniş kullanım alanına sahiptır.Coton Celta Süpercelta, Snia Visra, Cisalfa, Fioccon, Celtamate, Ardena, Cedena, Nevisca, Matalva, Celmate ve Sadura gibi ticari adlar altında satılmaktadır.

ENGİN YORGAN EVİ BLOG

VARYANT

Çeşitleme de denir. Kumaşın deseni aynı kalarak özgün renklerine yakın ışık değerlerinde, farklı renklerde yeniden basılması, ya da farklı renkli ipliklerle yeniden dokunması. Kumaşlar çoğunlukla üç ya da dört varyantlı olarak basılırlar.

ENGİN YORGAN EVİ BLOG

VAFİL BEZİ

Çapraz dimi örgü raporlarından yararlanarak oluşturan ‘’vaffel örgüleri’’ ile dokunmuş pamuklu kumaş. Örgüsü balpeteği görünümündedir. Daha çok perdelik olarak ya da kadın ve çocuk giyisi yapımında kullanılır.

ENGİN YORGAN EVİ BLOG

TEPKİNİR BOYARMADDE

Reaktif boyarmadde da denir. Molekülünde selüloz hidroksili ile kimyasal tepkimeye girebilecek atom ve atom grupları içeren, liflerle kovalent bağ oluşturabilen boyarmadde sınıfı.Işık ve yaş haslıkları yüksek olup kimyasal etkilere karşı dayanıklı olan bu boyarmaddelerle çok parlak renkler elde edilir.

ENGİN YORGAN EVİ BLOG

TEKSTİL / TEXTILE

(Lat. Textilis, Fr., İng textile). Tekstil terimi, dar anlamda dokuma ve dokumacılık, mensucat anlamında kullanılır. Geniş anlamda doğal ya da yapay liflerden değişik teknik ve yöntemlerle iplik yapımı, dokuma, örme ya da her tipte dokusuz yüzey elde etme süreci ile bu ürünlere uygulanan boyama, baskı, dikiş gibi işlemleri ve bu alandaki her tür sanatsal çalışmaları içerir.

ENGİN YORGAN EVİ BLOG

TEKS / TEX

Ağırlık numalalandırma ilkesine dayanan uluslar arası iplik numaralama sistemi. Bu sistemde ipliğin numarası değişmeyen bir uzunluk birimindeki lif demeti ya da ipliğin ağırlığınbsaptanması sonucu bulunur. 1000 mlik ipliğin gram cinsinden ağırlığı ile gösterilir. Buna göre 1000 m uzunluğundaki bir iplik 1 gr ise 1 teks’dir.

ENGİN YORGAN EVİ BLOG

ŞARDONLAMA

Şardon makinelerinde kumaş ya da örgü yüzeylerin mekanik olarak tüylendirildiği bir bitim işlemi. Bu işlemde lif uçları kumaşın yüzeyine çıkarılarak bir hav tabakası oluşturulur. Bu hav tabakasına yatırma, dikleştirme, kesme gibi istenilen biçim verilerek kumaşa özel bir görünüm kazandırılır. İşlem sonucu kumaşın sertliği de giderilir daha dolgun, yumuşak ve yünsü bir tutum elde edilir; doku, desen, ve renk geçişleri yumuşar; ısı yalıtma özelliği artar.