TEPKİNİR BOYARMADDE

Reaktif boyarmadde da denir. Molekülünde selüloz hidroksili ile kimyasal tepkimeye girebilecek atom ve atom grupları içeren, liflerle kovalent bağ oluşturabilen boyarmadde sınıfı.Işık ve yaş haslıkları yüksek olup kimyasal etkilere karşı dayanıklı olan bu boyarmaddelerle çok parlak renkler elde edilir.