TEKS / TEX

Ağırlık numalalandırma ilkesine dayanan uluslar arası iplik numaralama sistemi. Bu sistemde ipliğin numarası değişmeyen bir uzunluk birimindeki lif demeti ya da ipliğin ağırlığınbsaptanması sonucu bulunur. 1000 mlik ipliğin gram cinsinden ağırlığı ile gösterilir. Buna göre 1000 m uzunluğundaki bir iplik 1 gr ise 1 teks’dir.