POLYESTER

Bir sentetik elyaf.Bir organik asit ile bir organik Alkolün polikondansasyonu sonucu oluşur.Güve,mantar ve küf gibi biolojik etkenlere,ısıya,ışığa,radyoaktif ve mor öteşi ışınlarına karşı dayanaklılığı yüksektir.Zayif alkalilere,hemen hemen tüm i-norganik asitlere karşı dayanıklıdır;derişik sülfürik asitte çözülür.En çok rastlanan polyester elyaf tereftalik asit ve etilen glikolün polikondansasyonuyla oluşmuştur.Terinen,dacron,Kodel,vikron,trevira,tergal,terlenka,lavsan,teteron,terital,fortrel,avitron,vestan,diolen gibi türleri vardır.Kullanım alanı çok geniştir,yün keten ve pamukla karıştırılarak da kullanılır.Dağınır,azolik ve küpe boyarmaddeleriyle boyanır.