ÖRME

1.Triko da denir.Tıg,şiş,iğne ya da örme makinesi yardımıyla ve genellikle tek iplik sistemiyle ipliği kendi üzerine çeşitli biçimlerde ilmikleyerek bir tekstil yapısı elde etme yöntemi.Tek iplikli örme ve çözgülü örme olmak üzere iplik veriliş durumuna göre ikiye ayrılır.Makine yapısına göre de düz örme ve yuvarlak örme olmak üzere iki sistemi vardır.Ancak örmecilikte iğne-iplik ilişkisi de önemli olduğundan,iğne ve ipliğin devinimine göre;iğne sabit-iplik devingen,iğne devingen-iplik sabit şeklindede sınıflandırılır.